Translation

English
English Polish
maps
[DEV]
The latest rendered maps on MapOSMatic. Najnowsze utworzone mapy w serwisie MapOSMatic.
errors
The latest render failures on MapOSMatic. Najnowsze utworzone mapy w serwisie MapOSMatic.
Search for a map Szukaj mapy
Area Obszar
Full-page layout without street index Układ pełnej strony bez indeksu ulic
Full-page layout with the street index on the side Układ pełnej strony wraz z indeksem ulic z boku
Full-page layout with the street index at the bottom Układ pełnej strony z indeksem ulic na dole
Full-page layout with the street index on extra page (PDF only) Układ pełnej strony wraz z indeksem ulic z boku
Multi-page layout Układ na wiele stron
The <i>%(stylesheet_name)s</i> stylesheet
more info
The <i>%(stylesheet_name)s</i> overlay
Layout required Układ strony jest wymagany
Stylesheet required Nazwa mapy jest wymagana
Administrative city required Wymagane jest miasto z granicą administracyjną
Error with osm city: %s Błąd z miastem w osm: %s
Required Wymagane
Same latitude Taka sama szerokość geograficzna
Same longitude Taka sama wysokość geograficzna
Bounding Box too large Wybrany obszar zbyt rozległy
%(title)s %(format)s Map Mapa: %(title)s Format: %(format)s
%(title)s %(format)s Index Indeks ulic: %(title)s Format: %(format)s
Invalid layout '%s'
Invalid style '%s'
Administrative area too big for rendering Granica administracyjna zbyt duża do wyrenderowania
No administrative boundary details from GIS Brak szczegółów granicy administracyjnej z GIS
No administrative boundary Brak granicy administracyjnej
About Informacje

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
www/maposmatic/forms.py:196
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
www/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po, string 16