Translation

English
English Polish Actions
maps
[DEV]
The latest rendered maps on MapOSMatic. Najnowsze utworzone mapy w serwisie MapOSMatic.
errors
The latest render failures on MapOSMatic. Najnowsze utworzone mapy w serwisie MapOSMatic.
Search for a map Szukaj mapy
Area Obszar
Full-page layout without street index Układ pełnej strony bez indeksu ulic
Full-page layout with the street index on the side Układ pełnej strony wraz z indeksem ulic z boku
Full-page layout with the street index at the bottom Układ pełnej strony z indeksem ulic na dole
Full-page layout with the street index on extra page (PDF only) Układ pełnej strony wraz z indeksem ulic z boku
Multi-page layout Układ na wiele stron
The <i>%(stylesheet_name)s</i> stylesheet
more info
The <i>%(stylesheet_name)s</i> overlay
Layout required Układ strony jest wymagany
Stylesheet required Nazwa mapy jest wymagana
Administrative city required Wymagane jest miasto z granicą administracyjną
Error with osm city: %s Błąd z miastem w osm: %s
Required Wymagane
Same latitude Taka sama szerokość geograficzna
Same longitude Taka sama wysokość geograficzna
Bounding Box too large Wybrany obszar zbyt rozległy
%(title)s %(format)s Map Mapa: %(title)s Format: %(format)s
%(title)s %(format)s Index Indeks ulic: %(title)s Format: %(format)s
Invalid layout '%s'
Invalid style '%s'
Administrative area too big for rendering Granica administracyjna zbyt duża do wyrenderowania
No administrative boundary details from GIS Brak szczegółów granicy administracyjnej z GIS
No administrative boundary Brak granicy administracyjnej

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
python-format
Source string location
www/maposmatic/forms.py:155
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
www/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po, string 15