Translation

English
English Belarusian Actions
About Пра нас
This is a fork of the original <a href="http://maposmatic.org">MapOSMatic</a> service. The source for this fork can be found on GitHub:
The forked MapOSMatic web frontend
The forked Ocitysmap rendering backend
If you want to try to run your own instance you may want to check out my <a href='https://github.com/hholzgra/maposmatic-vagrant'>Vagrant test setup</a> as a starting point
Below you'll find the "About" text of the original MapOSMatic project.
History Гісторыя
MapOSMatic has been started thanks to an idea of
Gilles Lamiral, an <a
href="http://www.openstreetmap.org">OpenStreetMap</a> and free
software contributor of Rennes area, France. From his idea, a group of
crazy <a
href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hacker_(programmer_subculture)">hackers</a>
met together during a one-week <em>Hackfest</em> in August 2009 and
brought the idea of Gilles Lamiral to life by writing the code and
named the project <strong>MapOSMatic</strong>. The group of crazy
hackers would like to thank Gilles for sharing his bright
idea!
Праект MapOSMatic пачаўся дзякуючы ідэі Жыля Ламіраля /Gilles Lamiral/, <a href="http://www.openstreetmap.org">OpenStreetMap</a> і ўдзельніка праектаў бясплатнага праграмнага забеспячэння з вобласці Рэн у Францыі. Група зацятых <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hacker_(programmer_subculture)">хакераў</a> сабраліся разам падчас тыдня <em>Hackfest</em> у жніўні 2009 года і ператварылі ідэю Жыля Ламіраля ў рэальнасць, праект назвалі <strong>MapOSMatic</strong>. Група зацятых хакераў удзячная Жылю за тое, што ён падзяліўся сваёй выдатнай ідэяй!
Of course, MapOSMatic is fully free software,
licensed under the <a
href="http://www.fsf.org/licensing/licenses/agpl-3.0.html">AGPLv3</a>.
Вядома, MapOSMatic цалкам бясплатнае праграмнае забеспячэнне,
пад ліцэнзіяй <a
href="http://www.fsf.org/licensing/licenses/agpl-3.0.html">AGPLv3</a>.
How does it work? Як гэта працуе?
On our server, we run a <a
href="http://www.postgresql.org">PostgreSQL</a> server, with the <a
href="http://postgis.refractions.net">PostGIS</a> extension. In this
PostgreSQL server, we have loaded the <a
href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Planet.osm">OpenStreetMap
data for the whole world</a> using the <a
href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osm2pgsql">osm2pgsql</a>
tool. The same tool is also used to apply <a
href="http://planet.openstreetmap.org/daily/">daily differences</a> of
the database, which allows to keep it up to date with the new
contributions of OpenStreetMap users.
На нашым серверы мы выкарыстоўваем <a href="http://www.postgresql.org">PostgreSQL</a>-сервер разам з пашырэннем <a href="http://postgis.refractions.net">PostGIS</a>. У гэты PostgreSQL-сервер мы загрузілі <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Planet.osm">дадзеныя OpenStreetMap для усяго свету</a> з дапамогай прылады <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osm2pgsql">osm2pgsql</a>. Гэтая ж прылада выкарыстоўваецца для ўнясення <a href="http://planet.openstreetmap.org/daily/">штодзённых правак</a> базы дадзеных, што дазваляе падтрымліваць актуальны стан OpenStreetMap.
For the map rendering, we use the
famous <a href="http://www.mapnik.org">Mapnik</a> with the OpenStreetMap
stylesheet
available <a href="http://svn.openstreetmap.org/applications/rendering/mapnik">in
OpenStreetMap Subversion repository</a>. Using Mapnik
and <a href="http://cairographics.org/pycairo/">Cairo</a>, we
built <i>OCitySMap</i>, a Python module that:
Мапа ствараецца з дапамогай знакамітага <a href="http://www.mapnik.org">Mapnik</a> з выкарыстаннем стыляў OpenStreetMap змешчаных <a href="http://svn.openstreetmap.org/applications/rendering/mapnik">у Subversion-рэпазіторыі OpenStreetMap</a>. Дзякуючы Mapnik і <a href="http://cairographics.org/pycairo/">Cairo</a> мы стварылі модуль <i>OCitySMap</i> на мове Python, які:
Renders the map using OpenStreetMap data and the
OpenStreetMap Mapnik stylesheet;
Стварае мапу з дадзеных OpenStreetMap з выкарыстаннем стыляў OpenStreetMap Mapnik;
Renders on top of the map, using Mapnik, the grid
of 500 meters squares, the labels of the squares, and some more
information on the map (copyright, scale,
etc.);
Наносіць, з дапамогай Mapnik, на мапу сетку праз кожныя 500 м, пазначае слупкі і радкі, дадае дадатковую інфармацыю пра мапу (аўтарскія правы, масштаб і г.д.).
Greys out all the area outside the city if we find
its administrative boundary;
Наносіць шэрую маску на вобласць па за межамі адміністрацыйнай мяжы горада ці выдзеленай вобласці;
Renders an index of the streets, based on
OpenStreetMap data and the intersection of the streets with the
squares on the map.
Дадае пералік вуліц з указаннем месцазнаходжання адносна сеткі;
This Python module can be used through a command-line
tool provided with OCitySMap, so everyone can run its own city-map
rendering suite. However, as the installation of the different
components is quite complicated, a small web service has been created
on top of it so that end-users can easily generate and use
OpenStreetMap city maps.
Гэты модуль на Python можна выкарыстоўваць праз адмысловы інструмент для каманднага
радка, які ўваходзіць у склад OCitySMap, так што любы можа запусціць
свой уласны сэрвіс для стварэння мапаў гарадоў. Але, паколькі
ўстаноўка розных кампанентаў досыць складаная, то для яго быў створаны
невялікі вэб-сэрвіс, каб кожны карыстальнік мог лёгка
ствараць і выкарыстоўваць мапы гарадоў з OpenStreetMap.
This web service has been called <i>MapOSMatic</i>,
like <i>map-o-matic</i> but with a reference to OpenStreetMap (OSM). The
web service is written in Python
using <a href="http://www.djangoproject.com">Django</a>. It is
responsible for storing the rendering requests and displaying the result
of these requests. The rendering itself takes place asynchronously
through the <i>maposmaticd</i> daemon. This daemon does only one
rendering at a time, which is very important because of the CPU and I/O
intensive nature of the map rendering process.
Гэты вэб-сэрвіс названы <i>MapOSMatic</i>, падобна да <i>map-o-matic</i>, але са спасылкай на OpenStreetMap (OSM).
Вэб-сэрвіс, напісаны на Python з выкарыстаннем <a href="http://www.djangoproject.com">Django</a>.
Ён адказвае за сартаванне запытаў на стварэнне мапаў і паказ вынікаў гэтых запытаў.
Стварэнне мапы адбываецца асінхронна сэрвісам <i>maposmaticd</i>.
Ён апрацоўвае толькі адну мапу адначасова з-за вельмі вялікай нагрузі на працэсар
і сістэму ўводу-вываду падчас апрацоўкі мапы.
For the city search engine, we use the wonderful <a
href="http://nominatim.openstreetmap.org">Nominatim</a> service. This
service made it really simple to provide a nice search engine that
allows to select between multiple cities of the same name, by
providing information on the city location.
Для пошуку гарадоў мы выкарыстоўваем выдатны сэрвіс <a href="http://nominatim.openstreetmap.org">Nominatim</a>. Гэты сэрвіс значна спрасціў прадастаўленне карыстальнікам зручнага пошуку, які дазваляе рабіць выбар паміж некалькімі гарадамі з адной назвай, падаючы інфармацыю аб месцазнаходжанні горада.
Contributing Удзел
As stated above, both <i>OCitySMap</i> and
<i>MapOSMatic</i> are fully free software, so you're invited to
contribute. Here are the few starting points to help
us:
Як ужо было сказана вышэй, і <i>OCitySMap</i>, і <i>MapOSMatic</i> - абсалютна бясплатныя праграмы,
і мы запрашаем вас паўдзельнічаць у іх паляпшэнні. Вось некалькі зыходных пунктаў для дапамогі нам:
The
<a href="http://wiki.maposmatic.org">MapOSMatic Wiki</a>,
which contains valuable technical information and documents about
MapOSMatic;
<a href="http://wiki.maposmatic.org">Вікі-старонкі MapOSMatic</a>, якія змяшчаюць тэхнічную інфармацыю і дакументацыю па MapOSMatic;
The <a
href="https://savannah.nongnu.org/projects/maposmatic/">project on
Savannah</a>;
<a href="https://savannah.nongnu.org/projects/maposmatic/">Праект на Savannah</a>;
The <a
href="http://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/maposmatic-dev">development
mailing-list</a>;
<a href="http://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/maposmatic-dev">Рассылка распрацоўшчыкаў</a>;
The IRC channel <tt>#maposmatic</tt> on
Freenode;
IRC-канал <tt>#maposmatic</tt> на Freenode;
The <a
href="http://git.savannah.gnu.org/cgit/maposmatic/ocitysmap.git">OCitySMap
Git repository</a>, which can be cloned using <tt>git clone
git://git.sv.gnu.org/maposmatic/ocitysmap.git</tt>;
<a href="http://git.savannah.gnu.org/cgit/maposmatic/ocitysmap.git">Git-рэпазіторый OCitySMap</a> можа быць кланаваны з дапамогай <tt>git clone git://git.sv.gnu.org/maposmatic/ocitysmap.git</tt>;
The <a
href="http://git.savannah.gnu.org/cgit/maposmatic.git">MapOSMatic
Git repository</a>, which can be cloned using
<tt>git clone git://git.sv.gnu.org/maposmatic.git</tt>;
<a href="http://git.savannah.gnu.org/cgit/maposmatic.git">Git-рэпазіторый MapOSMatic</a> можа быць кланаваны з дапамогай <tt>git clone git://git.sv.gnu.org/maposmatic.git</tt>;
<a
href="https://savannah.nongnu.org/task/?group=maposmatic">TODO-list
and ideas</a>.
<a href="https://savannah.nongnu.org/task/?group=maposmatic">Планы і ідэі</a>.
Contributors Удзельнікі
Current team Асноўная каманда
Developer, running instance on https://print.get-map-org/

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Mismatched semicolon

Source and translation do not both end with a semicolon

Reset

Glossary

English Belarusian
No related strings found in the glossary.

String information

String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
www/locale/be/LC_MESSAGES/django.po, string 46