Translation status

247 Strings 100% Translate
1,906 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
maposmatic.ocitysmap Fix this component to clear its alerts. Translate

Translation Information

Project website https://print.get-map.org/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Proprietary
Repository https://github.com/hholzgra/maposmatic.git
Repository branch site-osm-baustelle
Last remote commit npm package version updates suggested by "npm audit" b5f93f4
Hartmut authored 2 months ago
Repository containing Weblate translations http://translate.get-map.org/git/maposmatic/maposmatic/
Filemaskwww/locale/*/LC_MESSAGES/django.po
Translation file www/locale/hu/LC_MESSAGES/django.po
Committed changes a year ago
The <a
href="http://git.savannah.gnu.org/cgit/maposmatic.git">MapOSMatic
Git repository</a>, which can be cloned using
<tt>git clone git://git.sv.gnu.org/maposmatic.git</tt>;
az <a href="http://git.savannah.gnu.org/cgit/maposmatic.git">MapOSMatic Git-adattár</a>, amely a <tt>git://git.sv.gnu.org/maposmatic.git git clone</tt> segítségével klónozható,
a year ago
<b>Note:</b> The uploaded file will not be made available to anyone, the map created using this file <b>will be publicly visible</b> though.<br/>Do <b>NOT</b> upload any data you don't want to be publicly visible.
<b>Megjegyzés:</b> A feltöltött fájl senkinek sem lesz elérhető, azonban a fájl segítségével létrehozott térkép <b>nyilvános</b> lesz.<br/><b>Ne töltsön fel</b> olyan adatot, amelyről nem szeretné, hogy bárki láthassa.
a year ago
<b>Note:</b> The uploaded file will not be made available to anyone, the map created using this file <b>will be publicly visible</b> though.<br/>Do <b>NOT</b> upload any data you don't want to be publicly visible.
<b>Megjegyzés:</b> A feltöltött fájl senkinek sem lesz elérhető, azonban a fájl segítségével létrehozott térkép <b>nyilvános</b> lesz. <br><b>Ne töltsön fel</b> olyan adatot, amelyről nem szeretné, hogy bárki láthassa.
a year ago
Area too big to be rendered!
Ilyen nagy terület nem jeleníthető meg.
a year ago
Rendering failed! Please contact %(email)s for more information.
A megjelenítés sikertelen. További tájékoztatásért írjon erre e-mail címre: %(email)s.
a year ago
Overlays render extra objects on top of the chosen base style. Multiple overlays can be selected to add different kinds of additional information on top of the map.
A rátétrétegek további objektumokat jelenítenek meg a kiválasztott alapstíluson. Ha a térképen többfajta további információt is meg szeretnénk e megjeleníteni, akkor több rátétréteget is kijelölhetünk.
a year ago
If you want to try to run your own instance you may want to check out my <a href='https://github.com/hholzgra/maposmatic-vagrant'>Vagrant test setup</a> as a starting point
Ha szeretne egy saját példányt futtatni, akkor jó kiindulási pont lehet az általam készített <a href='https://github.com/hholzgra/maposmatic-vagrant'>Vagrant test setup</a>.
a year ago
Systems are operational but renderings may not reflect the latest available OpenStreetMap data.
A rendszerek működőképesnek, de előfordulhat, hogy a megjelenítés nem a legfrissebb OpenStreetMap-adatokat tükrözi:.
a year ago
All systems are operational.
Minden rendszer működik.
a year ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 247 1,906 13,862
Translated 100% 247 1,906 13,862
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change April 12, 2019, 8:40 a.m.
Last author Gábor Babos

Activity in last 30 days

Activity in last year