English Polish
The latest render failures on MapOSMatic. Najnowsze utworzone mapy w serwisie MapOSMatic.
Full-page layout with the street index on extra page (PDF only) Układ pełnej strony wraz z indeksem ulic z boku
Stylesheet required Nazwa mapy jest wymagana
Developer and Mapnik stylesheets Nazwa mapy
Printable stylesheet Nazwa mapy
WayMarked database: Baza danych GIS:
Maps feed Mapy
Errors feed Mapy
<i class="fas fa-check"></i> We have received your donation.
Thank you for your support to the MapOSMatic project!
<i class="glyphicon glyphicon-ok"></i> Otrzymaliśmy twoją dotację.
Dziękujemy za wspieranie projektu MapOSMatic!
The rendering daemon is running. Trwa renderowanie...
Welcome to Witaj w MapOSMatic!
Stylesheet Nazwa mapy
Overlays Szczegóły mapy
Rendering started at %(date)s Renderowanie rozpoczęte: %(date)s
Rendering completed at %(date)s Renderowanie skończone: %(date)s
<i class="fas fa-times"></i> Cancel <i class="glyphicon glyphicon-warning-sign"></i> Obszar zbyt duży do wyrenderowania!
Recreate Odtwórz mapę
Downloads Pobierz
Rendering status Renderowanie rozpoczęte: %(date)s
Map preview Ustawienia regionalne mapy