English Polish
The latest rendered maps on MapOSMatic. Najnowsze utworzone mapy w serwisie MapOSMatic.
Search for a map Szukaj mapy
Area Obszar
Full-page layout without street index Układ pełnej strony bez indeksu ulic
Full-page layout with the street index on the side Układ pełnej strony wraz z indeksem ulic z boku
Full-page layout with the street index at the bottom Układ pełnej strony z indeksem ulic na dole
Multi-page layout Układ na wiele stron
Layout required Układ strony jest wymagany
Administrative city required Wymagane jest miasto z granicą administracyjną
Error with osm city: %s Błąd z miastem w osm: %s
Required Wymagane
Same latitude Taka sama szerokość geograficzna
Same longitude Taka sama wysokość geograficzna
Bounding Box too large Wybrany obszar zbyt rozległy
%(title)s %(format)s Map Mapa: %(title)s Format: %(format)s
%(title)s %(format)s Index Indeks ulic: %(title)s Format: %(format)s
Administrative area too big for rendering Granica administracyjna zbyt duża do wyrenderowania
No administrative boundary details from GIS Brak szczegółów granicy administracyjnej z GIS
No administrative boundary Brak granicy administracyjnej
About Informacje