English Polish
Rendering daemon: Deamon renderujący:
GIS database: Baza danych GIS:
Latest news Najnowsze wiadomości
<i class="fas fa-times"></i> Cancel <i class="glyphicon glyphicon-warning-sign"></i> Obszar zbyt duży do wyrenderowania!
Layout: Styl
Paper format: Format arkusza
MapOSMatic rendering daemon Deamon renderujący:
Rendering of job #%(jobid)s failed Deamon renderujący: