English Polish
maps
[DEV]
The latest rendered maps on MapOSMatic. Najnowsze utworzone mapy w serwisie MapOSMatic.
errors
The latest render failures on MapOSMatic. Najnowsze utworzone mapy w serwisie MapOSMatic.
Search for a map Szukaj mapy
Area Obszar
Full-page layout without street index Układ pełnej strony bez indeksu ulic
Full-page layout with the street index on the side Układ pełnej strony wraz z indeksem ulic z boku
Full-page layout with the street index at the bottom Układ pełnej strony z indeksem ulic na dole
Full-page layout with the street index on extra page (PDF only) Układ pełnej strony wraz z indeksem ulic z boku
Multi-page layout Układ na wiele stron
The <i>%(stylesheet_name)s</i> stylesheet
more info
The <i>%(stylesheet_name)s</i> overlay
Layout required Układ strony jest wymagany
Stylesheet required Nazwa mapy jest wymagana
Administrative city required Wymagane jest miasto z granicą administracyjną
Error with osm city: %s Błąd z miastem w osm: %s
Required Wymagane